Tjänster

 

Har jobbat inom elektronikbranchen i tio år och kan erbjuda följande tjänster

 

Mönsterkortsdesign

Schema ritning, skapa databas parter och mönsterkortsdesign i verktygen OrCad Capture och OrCad Layout. Framtagning av tillverkningsunderlag för mönsterkort- och kretskort tillverkning samt upphandling av dessa. Caddar även i Altium och Cadstar.

 

Lean Production / Produktionsteknik

 

Effektivisera din produktion genom:

  • Nulägesanalys/Behovsinventering
  • Förslag/Processbeskrivningar
  • Genomförande
  • Mätningar och uppföljning


Processoptimering av ytmontering, hålmontering och eftermontering mekanik. Produktionsteknik projekt med översyn på verksamhet, förslag på åtgärder, förbättringar, linjetillverkning och produktionslayout.

Investeringsframtagningar inklusive payoff kalkyler.

 

Delprojektledare i utvecklingsprojekt

Delprojektledare i utvecklingsprojekt som rör produktionen. Säkerställa att produktions intressen tillgodoses. Design for manufacturing och test, kontroll mönsterkortslayouter, materialsäkring, styra produktstruktur för enklare tillverkning.

 

Helhetsåtagande

Kan ta fram färdig produkt genom upparbetat partnerskap med Projektledare, Elektronikkonstruktör/Mjukvarukonstruktör, Mekanikkonstruktör, Mönsterkortsleverantör, Kretskortstillverkare och Mekanikverkstad.

Min del i åtagandet är mönsterkortlayout och produktionsoptimering i utvecklingsfasen samt upphandling/produktionsläggning av produkten. 

 

Inköp/Upphandling

Största kunskapen för upphandlingar inom mönsterkort och kretskort. Har grundläggande kunskaper för mekanik upphandlingar.

 

Excelexpert

Erbjuder kvalificerade mallframtagningar i Excel, beräkningsark och diagram med tex datahämtning från ditt MPS-systemems databas.

 

Dokumentation/Kvalitétssystem

Framtagning instruktioner mm samt kvalitétssystem utveckling.

Copyright ® 2011 Kiwi Partner